Download e-book for iPad: Neurologi - fallbeskrivningar by Bengt Hindfelt

By Bengt Hindfelt

ISBN-10: 9144005717

ISBN-13: 9789144005713

Neurological case descriptions gathered via the authour

Show description

Read Online or Download Neurologi - fallbeskrivningar PDF

Best neurology books

Multiple Sclerosis: The History of a Disease - download pdf or read online

During this elegantly written and finished background, we meet people who suffered with a number of sclerosis within the centuries sooner than the illness had a reputation, together with blessed Lidwina of Holland, who took pleasure from her distress, believing that she used to be despatched to just accept anguish for the sins of others; Augustus, grandson of George III and cousin of Queen Victoria, whose case exhibits how a person with entry to the easiest of treatment of the age was once understood and controlled; and Heinrich Heine, the nice German poet, who additionally had entry to all scientific providers that have been to be had, yet who stepped forward into his bed grave in twenty years, conscious of the lack of actual skill whereas nonetheless in a position to compose nice poetry to the top.

Download e-book for iPad: Basiswissen Neurologie by Peter Berlit

Ihr Wegweiser durch die Neurologie: Knapp und anschaulich beschreibt der Autor die wichtigsten neurologischen Krankheiten und ihre Leitsymptome. Über three hundred hervorragende anatomisch-pathologische Zeichnungen visualisieren die komplexen Zusammenhänge zwischen Ursachen und resultierenden Störungen. Eine moderne Didaktik unterstützt den Lernprozess: Kurze Blicke auf das Wesentliche erleichtern das Repetieren, speedy mühelos erschließen Definitionskästchen Studenten das Fach.

Otmar Meienberg, M. Mumenthaler's Sakkadische Augenbewegungen in der neurologischen und PDF

Die Untersuchung der Augenmotilität kann einerseits eine Parese, andererseits aber auch Anomalien im Ablauf der Blickbewegungen aufdecken. Diese letzteren geschehen durch sakkadische Augenbewegungen, deren exakte Erfassung und examine mittels okulographischer Methoden möglich ist. Erst diese exakt reproduzierbaren, registrierbaren und quantifizierbaren Techniken erlauben einen wissenschaftlich fundierten Einsatz in der neuroophthalmologischen Diagnostik.

Additional info for Neurologi - fallbeskrivningar

Sample text

Led- och vibrationssinne förblir opåverkade. Den kliniska diagnosen är därför en ocklusion av a spinal anterior med främre ryggmärgsinfarkt. C. A spinal anterior är en långsträckt artär, som i sitt 40–45 cm långa förlopp får tillförsel via smärre radikulära artärer från aa vertebrales och främst från aorta. A Adamkiewitz utgår från sist nämnda i höjd med Th IX–LI och är en viktig försörjningslänk när det gäller blodcirkulationen inom nedre delar av ryggmärgen. Vid aortadissektion (trombos) kan artäravgången komprimeras (ockluderas) och leda till ett a spinalis anterior-syndrom.

Referenser Cheshire W. , Santos C. , Howard J. F. Spinal cord infarction: etiology and outcome. Neurology 47: 321–330, 1996. Fallbeskrivning 10 En 74-årig kvinna har sedan flera år lidit av en förhållandevis lindrig Parkinsons sjukdom. Hon har behandlats med selegelin 5 mg × 2 och Sinemet Depot (200 mg L-dopa per tabl) 1/ 2 tabl × 4 det senaste året. n. onkologisk behandling. Hon ringer Dig därför att hon på morgnarna upplever betydande gångsvårigheter. ”Stegen är så små, så små. Det tar en evighet att nå fram till frukostbordet från sängkammaren.

Neurol 42: 1441–1444, 1992. Fallbeskrivning 16 En 40-årig kvinna söker efter att ha ”svimmat”. Vittnen till det inträffade berättar att hon ”krampade”. Uppenbarligen drabbades hon av ett grand mal-anfall. Anamnestiskt framkommer att hon ibland känt sig ”konstig”, på ett sätt hon inte kan precisera. Detta har i regel varat några minuter. Sedan mer än 10 år tillbaka upplever hon minst några gånger i veckan en dunkande strikt vänstersidig hjässhuvudvärk utan i övrigt migränliknande karaktär. Hon har kuperat dessa huvudvärksattacker med paracetamol.

Download PDF sample

Neurologi - fallbeskrivningar by Bengt Hindfelt


by Donald
4.0

Rated 4.56 of 5 – based on 18 votes